Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Apr 3, 2018

För att förfina och förbättra dina digitala satsningar måste du kunna förstå hur alla underliggande mekanismer fungerar i detalj, hur de samspelar och var det finns utrymme för förbättring. I stora digitala ekosystem blir det snabbt komplext. Det är svårt att veta hur och var man ska börja.
 
Fredrik...


Mar 5, 2018

I dessa tider när vi blir allt mer medvetna om hur och om vad vi kommunicerar så är det på plats att beröra kriskommunikation. Att arbeta med kriskommunikation kräver i många fall en expert och det går väldigt snabbt utför om du inte har en plan.
 
Gästen är Maria Niemi som driver Hyvää kommunikation,...


Feb 5, 2018

Från och med den 25 maj gäller dataskyddsförordningen GDPR som ny lag i hela Europa. Det är därför hög tid att bli medveten om vad General Data Protection Regulation är för något och hur vi måste hantera den för att inte åka på böter. Per-Arne Brattemo, jurist och IT-expert förklarar den nya lagen och...


Jan 1, 2018

Ett specialavsnitt av Podden Digitalt. Anders Hedberg Magnusson, Fredrik Rydberg och Jesper Obrelius från Mogul summerar 2018 och spanar digitalt inför 2018. 

  

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Dec 4, 2017

Artificiell intelligens nämns allt oftare i digitala sammanhang. Podden Digitalt träffar Martin Hjelm, från KTH och tar reda på hur allt hänger samman: robotik, artificiell intelligens, machine learning och neurala nätverk.

 

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt