Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Dec 4, 2017

Artificiell intelligens nämns allt oftare i digitala sammanhang. Podden Digitalt träffar Martin Hjelm, från KTH och tar reda på hur allt hänger samman: robotik, artificiell intelligens, machine learning och neurala nätverk.

 

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Nov 6, 2017

Hälsa och sjukvård är ett område som verkligen drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Podden Digitalt träffar Michael Bennich, marknadschef på Werlabs. En spännande digital medtech-startup som erbjuder hälsoanalyser via blodprov.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Oct 1, 2017

I premiäravsnittet av Podden Digitalt träffar vi Emelie Fågelstedt för att lära oss allt om framtidens arbetskraft – de digitala nomaderna. Förutom att Emelie själv är en digital nomad så driver hon även Svenska Nomader, vilket är en mötesplats för svenska digitala nomader. Med andra ord är hon den...