Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Oct 1, 2017

I premiäravsnittet av Podden Digitalt träffar vi Emelie Fågelstedt för att lära oss allt om framtidens arbetskraft – de digitala nomaderna. Förutom att Emelie själv är en digital nomad så driver hon även Svenska Nomader, vilket är en mötesplats för svenska digitala nomader. Med andra ord är hon den...