Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Nov 6, 2017

Hälsa och sjukvård är ett område som verkligen drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Podden Digitalt träffar Michael Bennich, marknadschef på Werlabs. En spännande digital medtech-startup som erbjuder hälsoanalyser via blodprov.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt