Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Mar 5, 2018

I dessa tider när vi blir allt mer medvetna om hur och om vad vi kommunicerar så är det på plats att beröra kriskommunikation. Att arbeta med kriskommunikation kräver i många fall en expert och det går väldigt snabbt utför om du inte har en plan.
 
Gästen är Maria Niemi som driver Hyvää kommunikation,...