Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Apr 3, 2018

För att förfina och förbättra dina digitala satsningar måste du kunna förstå hur alla underliggande mekanismer fungerar i detalj, hur de samspelar och var det finns utrymme för förbättring. I stora digitala ekosystem blir det snabbt komplext. Det är svårt att veta hur och var man ska börja.
 
Fredrik...


Dec 4, 2017

Artificiell intelligens nämns allt oftare i digitala sammanhang. Podden Digitalt träffar Martin Hjelm, från KTH och tar reda på hur allt hänger samman: robotik, artificiell intelligens, machine learning och neurala nätverk.

 

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Nov 6, 2017

Hälsa och sjukvård är ett område som verkligen drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Podden Digitalt träffar Michael Bennich, marknadschef på Werlabs. En spännande digital medtech-startup som erbjuder hälsoanalyser via blodprov.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Oct 1, 2017

I premiäravsnittet av Podden Digitalt träffar vi Emelie Fågelstedt för att lära oss allt om framtidens arbetskraft – de digitala nomaderna. Förutom att Emelie själv är en digital nomad så driver hon även Svenska Nomader, vilket är en mötesplats för svenska digitala nomader. Med andra ord är hon den...