Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt


Oct 1, 2017

I premiäravsnittet av Podden Digitalt träffar vi Emelie Fågelstedt för att lära oss allt om framtidens arbetskraft – de digitala nomaderna. Förutom att Emelie själv är en digital nomad så driver hon även Svenska Nomader, vilket är en mötesplats för svenska digitala nomader. Med andra ord är hon den person som bäst kan förklara hur det nya sättet att arbeta fungerar och hur det påverkar den globala arbetsmarknaden.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt