Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt


Jan 1, 2018

Ett specialavsnitt av Podden Digitalt. Anders Hedberg Magnusson, Fredrik Rydberg och Jesper Obrelius från Mogul summerar 2018 och spanar digitalt inför 2018. 

  

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt