Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt


Dec 4, 2017

Artificiell intelligens nämns allt oftare i digitala sammanhang. Podden Digitalt träffar Martin Hjelm, från KTH och tar reda på hur allt hänger samman: robotik, artificiell intelligens, machine learning och neurala nätverk.

 

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt