Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt


Mar 5, 2018

I dessa tider när vi blir allt mer medvetna om hur och om vad vi kommunicerar så är det på plats att beröra kriskommunikation. Att arbeta med kriskommunikation kräver i många fall en expert och det går väldigt snabbt utför om du inte har en plan.
 
Gästen är Maria Niemi som driver Hyvää kommunikation, en liten strategisk och normkreativ kommunikationsbyrå. Maria berättar om hur hon arbetar, ger goda tips på hur du kan förebygga och hantera en eventuell kris.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt