Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden Digitalt

Feb 5, 2018

Från och med den 25 maj gäller dataskyddsförordningen GDPR som ny lag i hela Europa. Det är därför hög tid att bli medveten om vad General Data Protection Regulation är för något och hur vi måste hantera den för att inte åka på böter. Per-Arne Brattemo, jurist och IT-expert förklarar den nya lagen och...


Jan 1, 2018

Ett specialavsnitt av Podden Digitalt. Anders Hedberg Magnusson, Fredrik Rydberg och Jesper Obrelius från Mogul summerar 2018 och spanar digitalt inför 2018. 

  

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Dec 4, 2017

Artificiell intelligens nämns allt oftare i digitala sammanhang. Podden Digitalt träffar Martin Hjelm, från KTH och tar reda på hur allt hänger samman: robotik, artificiell intelligens, machine learning och neurala nätverk.

 

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Nov 6, 2017

Hälsa och sjukvård är ett område som verkligen drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Podden Digitalt träffar Michael Bennich, marknadschef på Werlabs. En spännande digital medtech-startup som erbjuder hälsoanalyser via blodprov.

Följ podden på facebook.com/poddendigitalt och på #poddendigitalt


Oct 1, 2017

I premiäravsnittet av Podden Digitalt träffar vi Emelie Fågelstedt för att lära oss allt om framtidens arbetskraft – de digitala nomaderna. Förutom att Emelie själv är en digital nomad så driver hon även Svenska Nomader, vilket är en mötesplats för svenska digitala nomader. Med andra ord är hon den...